Този ресурс трябва да бъде показван в допълнителен прозорец.
Ако не, щракнете тук: Упражнения за кариерно ориентиране на ученици от 1-7 клас
MOST Learning
Информацията в http://most-learning.net/moodle/ е защитена от Закона за авторското право и сродните му права.
Разпространяването й под каквато и да е форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия,
носител или компютърна среда може да стане само със съгласието на MOST Learning.