Сайтът предлага безплатни услуги в подкрепа на кариерното развитие на учениците в гимназиален етап:
1. Дистанционна консултация за избор на професия - ученикът може да попълни въпросник и в срок до 7 дни ще получи писмена консултация от кариерен консултант на посочен от него e-mail.
2. Програма "стъпка по стъпка" за самостоятелен избор на професия и планиране на трудовата кариера с предоставени информационни материали и линкове към източници на допълнителна информация.
Последна модификация: понеделник, 11 юли 2022, 08:32
MOST Learning
Информацията в http://most-learning.net/moodle/ е защитена от Закона за авторското право и сродните му права.
Разпространяването й под каквато и да е форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия,
носител или компютърна среда може да стане само със съгласието на MOST Learning.