Казвам се Красимира Комнева и имам повече от 20 години опит в кариерното ориентиране на ученици, младежи и възрастни. Работила съм като кариерен консултант в неправителствени организации и държавни институции, психолог в бюро по труда, преподавател и администратор в център за професионално обучение, училищен психолог. Гордея се с признанието, което получих на Националния конкурс за успешни практики в кариерното информиране, ориентиране и консултиране в България през 2013г., организиран от Центъра за развитие на човешките ресурси и Фондация на бизнеса за образованието.

Създадох този сайт през 2011г. във връзка с работата ми за Фондация за гражданско образование "МОСТ България", където изпълнявах проекти за кариерно ориентиране на ученици и деца в риск. Сега работя като кариерен консултант в Център за подкрепа за личностно развитие - Кариерно ориентиране и консултиране - София и продължих да използвам сайта, за да мога да предоставям, в условията на извънредната епидемична обстановка и наложените от нея ограничения в контактите на живо, безплатни дистанционни услуги в помощ на кариерното развитие на учениците от гимназиален етап.

Моята цел като кариерен консултант е да оказвам съдействие за изграждането у младите хора на умения за управление на кариерата и добра връзка с реалния трудов свят. Постоянният ми стремеж е да предоставям точна, актуална и комплексна информация, колкото и да е трудно това.
Последна модификация: понеделник, 11 юли 2022, 08:30
MOST Learning
Информацията в http://most-learning.net/moodle/ е защитена от Закона за авторското право и сродните му права.
Разпространяването й под каквато и да е форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия,
носител или компютърна среда може да стане само със съгласието на MOST Learning.