Student Administration Options

Certain administration options can be turned 'on' or 'off' for students. When 'on', these options only take affect for wikis that can be edited by the student. When 'off', they will not appear in the administrator menu.

Индекс на помощните файлове

MOST Learning
Информацията в http://most-learning.net/moodle/ е защитена от Закона за авторското право и сродните му права.
Разпространяването й под каквато и да е форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия,
носител или компютърна среда може да стане само със съгласието на MOST Learning.