Maximum grade

If you choose one of the last three grade methods (Highest,Average or Sum) this setting will define the max grade displayed in the Grade page.

As any other max grade value in Moodle you can choose a value from 1 to 100.

Индекс на помощните файлове

MOST Learning
Информацията в http://most-learning.net/moodle/ е защитена от Закона за авторското право и сродните му права.
Разпространяването й под каквато и да е форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия,
носител или компютърна среда може да стане само със съгласието на MOST Learning.