Auto-Continue

If Auto-continue is set to Yes, when a Learning Object calls the "close communication" method, the next available Learning Object is launched automatically.

If it is set to No, the users must use the "Continue" button to go on.

Индекс на помощните файлове

MOST Learning
Информацията в http://most-learning.net/moodle/ е защитена от Закона за авторското право и сродните му права.
Разпространяването й под каквато и да е форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия,
носител или компютърна среда може да стане само със съгласието на MOST Learning.