True/False questions

In response to a question (that may include a image) the respondent chooses from True or False.

If feedback is enabled, then the appropriate feedback message is shown to the respondent after answering the quiz. For example, if the correct answer is "False", but they answer "True" (getting it wrong) then the "True" feedback is shown.

Индекс на помощните файлове

MOST Learning
Информацията в http://most-learning.net/moodle/ е защитена от Закона за авторското право и сродните му права.
Разпространяването й под каквато и да е форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия,
носител или компютърна среда може да стане само със съгласието на MOST Learning.