Responses Options

Page size:

You choose how many attempts per page you want to see displayed on screen.

Show students with no attempts:

It may be convenient to not only show students with attempts for this quiz but also students that not yet attempted it.

Индекс на помощните файлове

MOST Learning
Информацията в http://most-learning.net/moodle/ е защитена от Закона за авторското право и сродните му права.
Разпространяването й под каквато и да е форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия,
носител или компютърна среда може да стане само със съгласието на MOST Learning.