Matching questions

After an optional introduction, the respondent is presented with several sub-questions and several jumbled answers. There is one correct answer for each question.

The respondent must select an answer to match each sub-question.

Each sub-question is equally weighted to contribute towards the grade for the total question.

Индекс на помощните файлове

MOST Learning
Информацията в http://most-learning.net/moodle/ е защитена от Закона за авторското право и сродните му права.
Разпространяването й под каквато и да е форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия,
носител или компютърна среда може да стане само със съгласието на MOST Learning.