Grading method

When multiple attempts are allowed, there are different ways you can use the grades to calculate the student's final grade for the quiz.

Highest grade

The final grade is the highest (best) grade in any attempt.

Average grade

The final grade is the average (simple mean) grade of all attempts.

First grade

The final grade is the grade gained on the first attempt (other attempts are ignored).

Last grade

The final grade is the grade gained on the most recent attempt only.

Индекс на помощните файлове

MOST Learning
Информацията в http://most-learning.net/moodle/ е защитена от Закона за авторското право и сродните му права.
Разпространяването й под каквато и да е форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия,
носител или компютърна среда може да стане само със съгласието на MOST Learning.