RSS feed for this glossary

This option allows you to enable RSS feeds from this glossary.

You can select between two types of feeds:

  • With author: Generated feeds will include the name of the author in every article.
  • Without author: Generated feeds won't include the name of the author in every article.

Индекс на помощните файлове

MOST Learning
Информацията в http://most-learning.net/moodle/ е защитена от Закона за авторското право и сродните му права.
Разпространяването й под каквато и да е форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия,
носител или компютърна среда може да стане само със съгласието на MOST Learning.