Whole words matching

If automatic linking is enabled, then turning this setting on will force only whole words to be linked.

For example, a glossary entry named "construct" will not create a link inside the word "constructivism".

Индекс на помощните файлове

MOST Learning
Информацията в http://most-learning.net/moodle/ е защитена от Закона за авторското право и сродните му права.
Разпространяването й под каквато и да е форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия,
носител или компютърна среда може да стане само със съгласието на MOST Learning.