Edit always

This option allows you to decide if students can edit their entries at any time.

You can select:

  • Yes: Entries are always editable.
  • No: Entries are editable for configured editing time.

Индекс на помощните файлове

MOST Learning
Информацията в http://most-learning.net/moodle/ е защитена от Закона за авторското право и сродните му права.
Разпространяването й под каквато и да е форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия,
носител или компютърна среда може да стане само със съгласието на MOST Learning.