Choice Limit

This option allows you to limit the number of participants that can select each particular option.

Once Limits have been enabled, each option can set a limit. When the limit is reached then no-one else can select that option. A limit of zero (0) means that no-one can select that choice.

If Limits are disabled then any number of participants can select any of the options.

Индекс на помощните файлове

MOST Learning
Информацията в http://most-learning.net/moodle/ е защитена от Закона за авторското право и сродните му права.
Разпространяването й под каквато и да е форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия,
носител или компютърна среда може да стане само със съгласието на MOST Learning.