Meta course

A meta course takes enrolments (and other role assignments) from a "child" course or courses. In other words, for every child course added to the meta course, all students (and users in other roles) are also enrolled in the meta course.

Individual students cannot be added to a meta course, only child courses via the "Child courses" link in the course administration bock.

Индекс на помощните файлове

MOST Learning
Информацията в http://most-learning.net/moodle/ е защитена от Закона за авторското право и сродните му права.
Разпространяването й под каквато и да е форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия,
носител или компютърна среда може да стане само със съгласието на MOST Learning.