Index of Help files

General

Roles

Administration

Setting up courses

Reading and Writing


Choices


Assignments


Resource module


Glossary


Quizzes


Lessons


Forums


Chat module


Data


SCORMs


Survey module


Wiki module

Индекс на помощните файлове

MOST Learning
Информацията в http://most-learning.net/moodle/ е защитена от Закона за авторското право и сродните му права.
Разпространяването й под каквато и да е форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия,
носител или компютърна среда може да стане само със съгласието на MOST Learning.